Viators Vilkår og betingelser

Viator tilbyder forskellige ture, billetter og ydelser ("produkter") via sin hjemmeside (Viator.com) og via udpegede partneres hjemmesider ("Viator-tilknyttede hjemmesider" til information om Viators partnerprogrammer, klik her).

Da vores vilkår og betingelser indeholder juridisk bindende forpligtelser, opfordrer vi dig til at læse dem grundigt igennem. De danner basis for Viators accept af bestillinger.

Medmindre andet er angivet, er køb, som foretages via Viator.com eller en Viator-tilknyttet hjemmeside, omfattet af disse vilkår og betingelser. I alle bestillinger er det forudsat, at den person, som foretager bestillingen, har accepteret disse vilkår på vegne af de personer, som er nævnt i bestillingen.

Ændringer i disse vilkår og betingelser er kun gældende, såfremt de foreligger skriftligt og er godkendt af Viator.

Brugsvilkår

 1. Ved at benytte Viator.com, dk.viator.com eller en Viator-tilknyttet hjemmeside accepterer du at være juridisk bundet af disse vilkår, som træder i kraft omgående.
 2. Hvis du ikke accepterer at være juridisk bundet af de følgende vilkår og betingelser, skal du ikke gå ind på og/eller benytte Viator.com eller en Viator-tilknyttet hjemmeside.
 3. Viator kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre disse vilkår og betingelser ved at meddele dette online. Du bedes læse disse vilkår og betingelser regelmæssigt for at sikre, at du er opmærksom på eventuelle ændringer, Viator har foretaget. Hvis du fortsætter med at bruge Viator.com eller en Viator-tilknyttet hjemmeside, efter opdateringer er indført, accepterer du, at du er juridisk bundet af disse opdaterede og/eller ændrede vilkår.
 4. Du må ikke på nogen måde kopiere, reproducere, genudgive, downloade, opslå, udsende, overføre, gøre offentligt tilgængelig eller på anden måde anvende indholdet på Viator.com (dette omfatter også tekst, billeder, URL'er, prisoplysninger osv.) undtagen til eget, ikke-kommercielt brug. Enhver anden brug af indholdet på Viator.com kræver forudgående, skriftlig tilladelse fra Viator (hvis du er interesseret i at blive Viator-partner, skal du klikke her for at få yderligere information).
 5. Du indvilliger i kun at benytte Viator.com og Viator-tilknyttede hjemmesider til lovlige formål og på en måde, som ikke krænker andres rettigheder eller begrænser eller påvirker andres brug og oplevelse af Viator.com.
 6. Din brug af Viator.com eller nogen Viator-tilknyttet hjemmeside er beregnet til personlig, ikke-kommerciel brug og/eller til at foretage lovlige anmodninger om at bestille de udbudte produkter eller ydelser. Du accepterer ikke at benytte denne side til forespørgsler i spekulationsøjemed, eller som er falske eller bedrageriske. Du accepterer ikke at anvende robotter eller andre automatiske metoder til at få adgang til denne side, medmindre Viator specifikt har tilladt dette.
 7. Du anfører og indestår for, at du (a) ikke tidligere er suspenderet af Viator eller på anden vis er bandlyst fra hjemmesiden; (b) ikke er direkte konkurrent til Viator; (c) ikke har mere end én Viator-konto på ethvert tidpunkt; og (d) du har fuld bemyndigelse og tilladelse til at træde ind i disse vilkår for ydelser, og således ikke overtræder nogen anden aftale, som du er part i.
 8. Vi giver dig tilladelse til at bruge hjemmesiden i henhold til begrænsningerne indeholdende i disse vilkår og betingelser. Ved adgang til og brug af hjemmesiden kan du opleve indhold, som er fornærmende, uanstændigt, unøjagtigt, anstødeligt eller på anden vis upassende. Viator biflader ikke sådant indhold og kan ikke indestå for dets nøjagtighed. Din adgang til og brug af hjemmesiden er derfor på eget ansvar.

Tilbage til toppen

Brugerkonti

 1. Du skal åbne en konto og angive personlige oplysninger for at kunne bruge forskellige menuer på hjemmesiden. Det er dit ansvar at holde dit kodeord til kontoen fortroligt. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter i.f.m. din konto. Du indvilliger i øjeblikkeligt at gøre os opmærksom på uautoriseret brug af din konto.
 2. Din konto er udelukkende beregnet til personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke tage en andens identitet (f.eks. tage en berømtheds identitet), åbne en konto for andre end dig selv, angive en anden e-mail-adresse end din egen eller åbne flere konti.
 3. Vi forbeholder os ret til at lukke din konto nårsomhelst med eller uden begrundelse.

Tilbage til toppen

Indhold

 1. Du kan bidrage til hjemmesiden på forskellige måder, inklusive ved at skrive anmeldelser, uploade billeder, udfylde din offentlige profil og vurdere andre brugeres bidrag (dit "Indhold").
 2. Vi bruger muligvis dit Indhold på en række forskellige måder. Herunder visning af det på hjemmesiden, omformatering, redigering af hensyn til klarhed og grammatik, indarbejdning af det i reklamer og andre værker, udarbejdelse af afledte værker, promovering, distribution, overdragelse til tredjepart til brug på deres egne hjemmesider og medieplatforme ( "andre medier" ). Du giver os således uigenkaldeligt tilladelse til at bruge dit Indhold til ethvert formål. Du giver også uigenkaldeligt hjemmesidens brugere og brugere af andre medier adgang til dit indhold i forbindelse med deres brug af hjemmesiden og andre medier. Endeligt fraskriver du dig uigenkaldeligt alle krav og påstande om moralske rettigheder eller ændringer med hensyn til dit Indhold.
 3. Kun du alene er ansvarlig for dit Indhold. Du pådrager dig alle risici i forbindelse med dit indhold, inklusive enhvers tillid til hvor præcist, fuldstændigt eller brugbart det er, eller information i dit Indhold som afslører din personlige identitet. Du anfører, at du ejer, eller har de fornødne tilladelser til at bruge, og giver tilladelse til brugen af dit Indhold, som beskrevet heri. Du skal ikke antyde, at dit Indhold på nogen måde er sponsoreret eller godkendt af Viator.
 4. Du kan gøre dig selv ansvarlig, hvis for eksempel dit indhold overtræder tredje parts rettigheder, inklusive enhver rettighed om ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed, moralsk rettighed, privatret, ret til offentliggørelse, eller nogen anden rettighed til intellektuel ejendom eller ejerskab; indeholder materiale som er forfalsket, bevidst vildledende eller ærekrænkende; indeholder materiale som er ulovligt, inklusive illegal hadetale eller pornografi; udnytter eller på anden vis skader mindreårige; eller overtræder eller taler for overtrædelse af enhver lov eller bestemmelse.
 5. Vi kan slette eller genindsætte brugerindhold fra tid til anden efter forgodtbefindende. For eksempel sletter vi måske en anmeldelse, hvis vi skønner den overtræder vores retningslinier for indhold. Vi er ikke forpligtiget til at bevare eller skaffe dig kopier af dit indhold; vi garanterer heller ikke nogen fortrolighed i forhold til dit Indhold.
 6. Viator og dets partnere kan vise reklamer og anden information ved siden af eller sammen med dit Indhold på hjemmesiden og andre medier. Du er ikke berettiget til nogen kompensation for sådanne reklamer. En sådan reklames design, fremvisning og omfang kan ændres uden særlig varsel til dig.

Tilbage til toppen

Produktets gyldighed, ændringer og tilføjelser

 1. Alle produkter, ture og ydelser, som udbydes af Viator, er gyldige ifølge de datoer, som vises på Viator.com eller en hvilken som helst Viator-tilknyttet hjemmeside. Viator er ikke ansvarlig for eller hæfter for nogen som helst information, som Viator ikke direkte giver.
 2. Alle forespørgsler om ændringer/tilføjelser skal rettes til Viators Kundeservice (klik her for at sende en anmodning om "Datoændring" af en nuværende bestilling), som vil behandle forespørgslen.
  1. Viator opkræver ikke gebyr for at tilføje eller ændre datoer for en nuværende bestilling, hvis forespørgslen er modtaget af vores Kundeservice mere end tre (3) dage før den bekræftede afrejsedato.
  2. Det er ikke muligt at ændre eller tilpasse et særarrangement eller billetter til teaterforestillinger eller shows. Salg af disse billetter er endeligt og kan ikke ændres, efter dit oprindelige køb er bekræftet.
  3. Alle andre anmodninger om ændringer eller tilføjelser til datoer er under forbehold af, at der er ledige pladser hos vores leverandører. Viator kan ikke garantere, at en anmodning om ændring af dato kan imødekommes.
  4. Hvis du anmoder om en datoændring inden for tre (3) dage eller mindre før din bekræftede afrejsedato, vil Viator forsøge at imødekomme din anmodning. Ændringer foretaget tre dage eller mindre før din oprindelige afrejsedato kan blive pålagt et yderligere gebyr. Du kan også blive pålagt yderligere gebyrer fra vores leverandører og/eller tjenesteudbydere i tilfælde af, at du foretager datoændringer for flerdagsture eller ture med overnatning inden for syv (7) dage før din bekræftede afrejsedato.
  5. Hvis du bruger en Viator kampagnekode ved køb, eller du godkender en rabat eller specialpris under Viators købsproces, kan du gøre din rabat eller specialpris ugyldig, hvis du foretager nogen ændringer eller tilføjelser til din rejseplan, efter dit køb er bekræftet. Viator kan frit bestemme, om de vil honorere din rabat eller specialpris, hvis du foretager en ændring eller tilføjelse til din rejseplan efter dit oprindelige køb. Viator forbeholder sig dog retten til at underkende din rabat eller specialpris, hvis du foretager ændringer til din bekræftede rejseplan.
 3. Det kan ske, at vores leverandører og/eller serviceudbydere ændrer turdatoer, priser, turens omfang, dækning, krav til alder osv. Derfor forbeholder Viator sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt og uanset årsag at aflyse, ændre eller erstatte en hvilken som helst ydelse, tur, billet eller produkt, du har bestilt på Viator.com eller gennem Viator-tilknyttede hjemmesider.
  1. I så fald er du berettiget til at få refunderet hele den oprindelige købspris, hvis du ikke er tilfreds med de tilbudte alternativer.
  2. Uagtet ovenstående, når vi i forvejen får information fra vores agenter, serviceudbydere og/eller leverandører om en væsentlig ændring i en reservation og/eller tur, produkt eller arrangement, gør vi alt, hvad der er rimeligt muligt for at informere forbrugeren, rejsebureauet og/eller forhandleren for at ændre bestillingen eller, hvor det er relevant, at udstede en ny bestilling.
 4. Til produkter, der kendetegnes som en "Worry-free Shore Excursion" ("kystudflugt uden bekymringer"), arrangerer vi den nødvendige transport til næste havn, hvor skibet lægger til, hvis du ikke kommer tilbage til skibet i tide til at gå ombord. Denne politik gælder kun for vores lokale kontraktleverandører og kun, hvis det ikke er din egen fejl eller skyld, at du ikke når tilbage til skibet i tide til at gå ombord. Politikken gælder ikke i tilfælde, hvor forsinkelsen er din egen skyld, og/eller hvis du har fraveget Viator-aktiviteten eller -turen. Du skal give Viator korrekte oplysninger om skibets ankomst og afgang og sørge for, at der er tid nok (mindst 2 timer) mellem turens afslutningstid og skibets afgangstid. Du skal kontakte Viator direkte for at bede om at få arrangeret transport til næste havn, da kunderne ikke selv kan bestille deres egen transport. Viator vælger og bestiller rejsen til næste havn (må ikke overstige US$ 1000 pr. person).

Tilbage til toppen

Priser og købets omfang

 1. De priser, som er opgivet på Viator.com og på Viator-tilknyttede hjemmesider, er pr. person, medmindre andet er opgivet.
 2. Priser er baseret på den lokale takst på tilbudstidspunktet, omregnet med den gældende vekselkurs, som er vedtaget af Viator.
 3. Pristilbud kan ændres uden varsel, indtil en bestilling er bekræftet.
 4. Medmindre andet er specificeret, omfatter priser ingen lokale skatter eller brugerafgifter, herunder udenlandske gebyrer for afrejse, sikkerhed, havnegebyr, parkering, told, immigration, landbrugs- eller passagerfaciliteter eller internationale transportafgifter.
 5. Priser inkluderer ikke drikkepenge til turledere, chauffører eller lokale guider, pas- og visumgebyrer, bagage- og personlig forsikring, personlige ejendele eller mad og drikke, som ikke specifikt er opført under "Købets omfang" på produktsiderne på Viator.com eller Viator-tilknyttede hjemmesider.

Tilbage til toppen

Betalinger og afbestillinger

 1. Viator accepterer følgende kreditkort: Mastercard, Visa, American Express, Discover.
  1. Der er ingen gebyrer eller servicegebyrer ved betaling med kredit- eller betalingskort.
  2. For at foretage en reservation skal hele beløbet betales med kredit- eller betalingskort. Betalingen vil blive opført som VIATOR TOURS & ATTRACTIONS eller VIATOR på kredit- eller betalingskortets kontoudtog.
 2. Når en tur eller ydelse er påbegyndt, er det ikke muligt at få refunderet noget beløb. Dette gælder også for et hvilket som helst pakketilbud, indlogering, måltider eller andre benyttede ydelser.
 3. Afbestilling af en reservation hos Viator kan udløse et afbestillingsgebyr fra Viator som beskrevet nedenfor. Den individuelle leverandør/operatør kan opkræve yderligere gebyrer (se din Viator kupon for at få specifikke detaljer). Ved afbestilling af en reservation får du besked via e-mail, fax eller telefon om det samlede afbestillingsgebyr.
  1. Billet til arrangement, seværdighed, teater, show eller kupon
   Kan under ingen omstændigheder refunderes.
  2. Gavekort
   Kan under ingen omstændigheder refunderes.
  3. Tur eller pakke der begynder under en særlig-arrangement periode
   Kan under ingen omstændigheder refunderes. Dette omfatter, men er ikke begrænset til messeperioder, helligdage, skoleferier, nytår, thanksgiving, jul, påske, ramadan.
  4. Andre turprodukter og ydelser
   Hvis du afbestiller senest 7 kalenderdage før planlagt afgang, er der intet afbestillingsgebyr.
   Hvis du afbestiller mellem 3 og 6 kalenderdage før planlagt afgang, opkræves der et afbestillingsgebyr på 50 %.
   Hvis du afbestiller inden for 2 kalenderdage før planlagt afgang, opkræves hele beløbet.
 4. Transaktionen kan være underlagt moms, gebyrer for udenlandske transaktioner, valutaveksling eller lignende. Din bank eller kredit-/betalingskortudbyder konverterer muligvis betalingen til den lokale valuta og opkræver gebyrer, hvilket resulterer i en difference mellem det beløb, som vises på Viator.com og Viator-tilknyttede websteder og det endelige beløb, der debiteres din bankkonto eller kredit-/betalingskort. Kontakt din bank eller kredit-/betalingskortudbyder, hvis du har spørgsmål vedrørende valutakonvertering eller gebyrer. Bemærk, at for reservationer foretaget i Brasilien er IOF-afgiften (afgift på finansielle transaktioner, 6,38 %) ikke medregnet i den endelige reservationspris og vil blive opkrævet på det anvendte kredit- eller betalingskort.

Tilbage til toppen

Betalingsbehandling

 1. Under denne aftale håndteres tjenester for håndtering af betaling for tjenester, der er købt på dette websted, af Viator Limited på vegne af Viator Inc. eller af by Viator Inc. eller af Viator Systems Pty, afhængigt af hvilken betalingsmetode, der bruges til at købe tjenester.
 2. Hvis du vælger at betale med kredit- eller betalingskort, og betalingen går gennem en europæisk indløser, så indgår disse vilkår i en aftale mellem dig og Viator Limited. I forbindelse med andre købsmetoder er disse vilkår en aftale mellem dig og Viator Inc. eller Viator Systems Pty, og tjenester leveres direkte af Viator Inc. eller Viator Systems Pty.

Tilbage til toppen

Guider til privatture

 1. Viator giver kunder information om guider til privatture på mange destinationer. Guider på privatture er selvstændige og ikke agenter for eller tilknyttet Viator.
 2. Kunder er ansvarlige for at kontakte private turguider direkte ang. tidsplaner, mødetid/-sted, turdetaljer og hvor angivet betalingsbetingelser. Viator gør ingen forestillinger eller berettigelse af nogen art ang. private turguider eller deres ydelser.
 3. Når kunder bestiller en privat turguide, erkender og accepterer de, at udover i.h.t. Viators Standardvilkår og betingelser, er hverken Viator eller nogen af Viators agenter ansvarlige ved ethvert uheld, tab, krænkelse, skade, forsinkelse, udgifter forårsaget af guidens handling eller mangel på handling eller hans/hendes ydelser.
 4. Viators garanti for "Worry-free Shore Excursion" ("kystudflugt uden bekymringer") gælder ikke for private turguider.

Tilbage til toppen

Viators medlemstilbud

 1. Viator tilbyder rabatter og tidsbestemte kampagner, kendt som medlemstilbud, til registrerede Viator-brugere. Du skal have en konto hos Viator for at kunne søge eller bestille et medlemstilbud.
 2. Medlemstilbud bekræftes med det samme ved bestilling, og alle salg er endelige.
 3. Hvis du afbestiller eller ændrer et medlemstilbud, bliver du pålagt et afbestillingsgebyr på 100%.

Tilbage til toppen

Viators kuponer

 1. Du modtager en personlig Viator kupon for hver tur, arrangement eller ydelse, du har bestilt. For at kunne se og udskrive din(e) Viator kupon(er) får du adgang til en sikker netside hos Viator, som indeholder et link til din(e) Viator kupon(er).
 2. Du skal udlevere den oprindelige, ægte Viator kupon til den relevante serviceudbyder for at indløse din tur, billet eller pakke. Din reservation kan ikke indløses eller indfries uden en gyldig Viator kupon.
  1. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du, når du indløser din Viator kupon, fremvise gyldig billedlegitimation og underskrive Viator kuponen. Det er for at kunne identificere dig og hjælpe os med at forhindre bedrageri.
  2. I visse tilfælde kræver Viator også, at du fremviser det kreditkort, som blev brugt til købet af turen eller billetten, når du indløser din Viator kupon. Det gælder generelt kun for billetter til seværdigheder og shows. Det hjælper os med at forhindre misbrug af kreditkort. Når du afslutter købet, får du besked, om du skal fremvise det kreditkort, som blev brugt ved bestillingen. I visse tilfælde frafalder Viator dette krav, generelt for at lette køb af gaver. Kravet kan imidlertid kun frafaldes, hvis du kontakter Viators Kundeservice, når din bestilling er bekræftet. Ændringer eller tilføjelser foretages udelukkende efter Viators skøn.
  3. Hvis du foretager et køb med et Viator-gavekort, kræver Viator, at du ved indløsningen fremviser det gavekort, som blev anvendt til at købe din tur, billet eller pakke.
  4. Bemærk, at din(e) Viator Voukupon(er) kan blive konfiskeret - og omgående annulleret uden refundering - hvis din underskrift og/eller dit navn ikke er det samme som på kreditkortet eller gavekortet.

Tilbage til toppen

Viators gavekort

 1. Viators gavekort kan kun indløses på hjemmesiden Viator.com. Viators gavekort kan indløses til et hvilket som helst produkt, som tilbydes på hjemmesiden Viator.com.
 2. Viators gavekort er gyldige i to (2) år fra købsdatoen eller i overensstemmelse med den lokale lovgivning. Udløbsdatoen gælder ikke i Californien, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Washington eller andre retskredse, hvor det er forbudt ved lov.
 3. Viators gavekort er gyldige, indtil hele værdien er udnyttet, eller indtil udløbsdatoen er overskredet, med forbehold for relevant lokal lovgivning. Hvis værdien af de ydelser, du bestiller, overstiger dit gavekort, kan du betale det resterende beløb med et godkendt kreditkort. Hvis værdien er mindre end dit gavekort, gemmer vi det overskydende beløb i vores database, så du kan bruge det ved en anden lejlighed. Bemærk, at dit gavekort, inklusive eventuelt overskydende beløb, udløber to år efter udstedelsesdatoen eller ifølge lokal lovgivning.
 4. Viators gavekort kan ikke omveksles til kontanter.
 5. Viator forbeholder sig ret til at annullere gavekort, som er erhvervet på uretmæssig vis.
 6. Viator er ikke ansvarlig for stjålne eller mistede gavekort.
 7. Alle salg af gavekort er endelige. Gavekort kan ikke refunderes.

Tilbage til toppen

Pas, visum og forsikring

 1. Det er enhver passagerers ansvar, uanset nationalitet og destination, at kontrollere aktuelle krav til indrejse hos konsulatet for det land, de skal besøge.
 2. Da visum- og helbredsmæssige krav kan ændres uden varsel, anbefaler vi, at du kontrollerer disse krav hos det relevante konsulat før afrejsen.
 3. Vi anbefaler på det kraftigste, at du køber en omfattende rejseforsikring inden afrejse. Hvis du afbestiller rejsen eller ændrer rejsedatoerne i væsentlig grad, refunderer mange rejseforsikringer omkostninger til afbestillingsgebyrer og lignende udgifter.

Tilbage til toppen

Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar

 1. Under ingen omstændigheder er Viator eller dets agenter, partnere, serviceudbydere, leverandører og/eller forhandlere ansvarlig for følgende tab eller skader (uanset om disse tab var forudset, kunne forudses, var kendt eller andet): (a) tab af data; (b) tab af indtægt eller forventede overskud; (c) tab af forretning; (d) tab af mulighed; (e) tab af goodwill eller skade på omdømme; (f) tab som tredjepart lider; eller (g) en hvilken som helst indirekte skade, følgeskade, dokumenteret skade eller skade som omfatter bod som skyldes brug af Viator.com, uanset handlingens art.
 2. Når Viator og deres agenter og leverandører foretager arrangementer vedrørende hoteller, ture, transport eller en hvilken som helst service i forbindelse med individuelle kunders rejseplaner, er Viator og deres agenter og leverandører ikke ansvarlige for overlast, skade, ulykker, forsinkelser eller uregelmæssigheder, erstatning eller udgift til person eller ejendom, som skyldes forsømmelse fra hotel, transportør eller anden virksomhed eller person, som leverer ydelser, som er inkluderet i turene.
 3. Desuden accepterer Viator og deres agenter og leverandører intet ansvar for sygdom, tyveri, arbejdskonflikter, nedbrud af maskiner, regeringsindgreb, krigshandlinger eller terrorisme, vejrforhold, fejl på transportmiddel eller ethvert uheld eller ulykkestilfælde eller andre årsager uden for deres kontrol.
 4. Viators indhold - inklusive information, navne, fotos, billeder, logoer, priser, datoer og tilgængelighed vedrørende eller relateret til Viator, Viator.com og/eller en Viator-tilknyttet hjemmeside, serviceudbyder, operatør og eller forhandlingspartner– udbydes “som den er og foreligger” og på basis af “tilgængelighed” uden tilsikring eller nogen som helst garanti (hvad enten det er udtrykkeligt eller implicit i loven) i den udstrækning, det er tilladt af loven, inklusive de underforståede garantier for en tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke krænkende, forenelighed, sikkerhed og nøjagtighed.
 5. Hos Viator kontrollerer vi omhyggeligt detaljerne for alle vores produkter og ydelser for at sikre, at de er nøjagtige. Viator garanterer imidlertid ikke, at funktionalitet, indhold eller information på Viator.com eller en hvilken som helst Viator-tilknyttet hjemmeside ikke bryder ned eller ikke indeholder fejl, at mangler rettes, eller at Viator.com eller servere, som gør siden tilgængelig, er fri for virus eller fejl.
 6. Hvis nogen af disse vilkår bliver bedømt ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves på grund af lovgivningen i en stat, delstat eller et land, hvor disse vilkår skal gælde, skal dette i den udstrækning og i det retsområde, hvor vilkåret er ulovligt, ugyldigt eller ikke kan håndhæves, skilles ud og slettes fra disse vilkår. De resterende vilkår skal forblive i kraft og stadig være bindende og kunne håndhæves.

Tilbage til toppen

Begrænsninger i brug

 1. Du giver samtykke til ikke at gøre følgende, eller ikke at hjælpe eller tilskynde andre til at gøre følgende:
  1. bruge hjemmesiden til at true, forfølge, bedrage, provokere, chikanere eller tilskynde chikane af en anden person, eller på anden vis genere en anden brugers brug af hjemmesiden;
  2. bruge hjemmesiden til at indsende eller videresende spam, kædebreve,strid, junkmail, pyramidespil, undersøgelser eller andre massebeskeder, hvadenten de er af kommerciel art eller ej;
  3. bruge hjemmesiden på en sådan måde, at det kan skabe interessekonflikter, så som forretningsanmeldelser med andre forretningsejere eller skrivning af eller opfordring til anmeldelser;
  4. bruge hjemmesiden til at fordre bigotteri eller diskrimination mod beskyttede grupper;
  5. bruge hjemmesiden til at krænke enhver tredje parts rettigheder, inklusive misligholdelse af fortrolighed, ophavsret, varemærke, patent, forretningshemmelighed, moralsk rettighed, privatret, ret til offentliggørelse, eller nogen anden rettighed til intellektuel ejendom eller ejerskab;
  6. bruge hjemmesiden til at indsende eller videresende pornografi eller illegalt indhold;
  7. bruge hjemmesiden til at lokke personlige oplysninger fra mindreårige eller til at forvolde skade eller true med at forvolde skade på mindreårige;
  8. Bruge enhver robot, spider, søgeanordning/anskaffelsesapplikation eller anden automatisk anordning, proces eller metode til at få adgang til, genfinde, scrape eller indeksere hjemmesiden eller en del af indholdet;
  9. forsøge at få uautoriseret adgang til hjemmesiden, brugerkonti, computersystemer eller netværk forbundet til hjemmesiden via hacking, underminering af kodeord eller på nogen anden måde; bruge hjemmesiden eller noget af indholdet til at sende computervirusser, -orm, -fejl, Trojansk hest eller andre destruktive virusser; bruge anordninger, software eller rutiner som griber ind i hvordan hjemmesiden virker korrekt, eller på anden vis forsøge at gribe ind i, hvordan hjemmesiden virker; skabe for store trafikkrav; bruge hjemmesiden til at bryde enhver computers netværkssikkerhed, bryde kodeord eller sikkerhedskoder; forstyrre eller gribe ind i hjemmesidens eller indholdets sikkerhed eller på nogen måde gøre skade herpå; slette, omgå, gøre ubrugbar, ødelægge eller på anden vis gribe ind i nogetsomhelst der har med hjemmesidens sikkerhed at gøre, der modvirker eller begrænser brugen eller kopiering af hjemmesidens indhold, eller der skaber begrænsninger på brugen af hjemmesiden.

Tilbage til toppen

Lukning af konto

 1. Vi er frit stillet til at lukke eller suspendere din konto eller mulighed for at bruge hjemmesiden, helt eller delvist, med eller uden begrundelse, og uden varsel eller ansvar på nogen måde. Vi kan f.eks. lukke eller suspendere din konto eller mulighed for at bruge hjemmesiden, hvis du misbruger hjemmesiden. Enhver sådan lukning eller suspendering kan forhindre dig i at få adgang til din konto, hjemmesiden, hjemmesidens indhold eller enhver anden relateret information.
 2. Du kan afslutte Vilkår for ydelser nårsomhelst ved at lukke din konto og ophøre med at bruge dele af eller hele hjemmesiden. Hvis du lukker din konto, kan vi fortsætte med at bruge tidligere udgivet indhold fra dig og er ikke forpligtiget til at fjerne indhold, du har skrevet.

Tilbage til toppen